1. Inventar (borde og stole) må ikke anvendes eller benyttes udendørs.
 2. Benyt KUN toiletpapir i toiletterne.
 3. Engangs vaskeklude og papirhåndklæder må ikke skylles ud i toilettet.
 4. Træer og buske må ikke beskadiges.
 5. Der må ikke indrettes bålplads udenfor den anviste plads.
 6. Det ER strengt forbudt at tegne på vægge og møbler.
 7. Madrasser og tæpper må ikke anvendes udendørs.
 8. Rygning er ikke tilladt
 9. Før lejren forlades skal følgende foretages:
  •    Ting som er medbragt fjernes fra skabe og frysere.
  •    Madrasserne i køjerne rystes og stilles op af væggen.
  •    Alle gulve fejes.
  •    Gryder, kogegrej og  ovne skal være rengjort.
  •    Pladsen omkring huset, grillpladsen samt bålpladsen opryddes.
  •    Afregning af El, Gas og Vand.
  •    Gennemgang af lejren sammen med tilsynsførende.
 10. Eventuelle ødelæggelser på hus og inventar betales efter regning.

Bemærk
Naboerne er vore gode venner. Dette ønsker vi at bevare, derfor skal der ved løb og lignende udenfor Frydenborgs område indhentes tilladelse hos lodsejerne.

Overholdes disse regler kan de som kommer efter dig også få et godt ophold.

Vi ønsker jer en god oplevelse her i Frydenborglejren

Lejrudvalget