• Home
  • /Lejebetingelser

Lejebetingelser

Anvendelse

Opstilling af telte må kun ske efter forudgående aftale med udlejeren, og der skal betales 50 kr. pr. telt pr. påbegyndt uge.
Ved overnatning af mere end 56 personer i lejren betales kr. 20,- pr. person pr. døgn (også overnattende i telte og campingvogne).
Alle overnatninger ud over 56 personer i lejren skal være aftalt med udlejeren forinden.

Af hensyn til trafikforholdene ude på vejen skal biler/trailer m.m. altid holde inde på pladsen foran huset, der er plads til ca. 35 biler.

Der forefindes ikke fastnettelefon i lejren.

Bålplads / grillplads / brændeovn

Der må ikke graves i græsplænen eller indrettes bålplads/grillplads udenfor de anviste pladser.
Ønskes der indkøb af brænde til bål eller brændeovn, kan det købes ved henvendelse til Jens Barsøe tlf. 40 18 80 45.

Fyrværkeri

Af hensyn til vores nabos stråtækte ejendom er FYRVÆRKERI FORBUDT.

Ødelæggelser

Lejeren hæfter for eventuelle ødelæggelser på hus og inventar samt øvrige anlæg.

Lejemålets gyldighed

Lejekontrakten er først endelig gyldig, når hele lejebeløbet og a conto for rengøring og forbrug er indbetalt rettidigt.

Annulering af lejemålet

Lejemålet kan normalt ikke opsiges senere end 8 uger før lejeperiodens start.
Depositum anses for ekspeditionsgebyr, som kun tilbagebetales hvis lejren udlejes igen.
Ved annulering senere end 8 uger før lejeperiodens start, forfalder det fulde lejebeløb.

Indflytning / overdragelse

Ved indflytning bedes man kontakte tilsynsførende på tlf. 70 22 85 65.
Denne kontakt foretages dagen før indflytningen for at sikre sig, at indflytningen kan ske som beregnet.

Afrejse

Afrejsetidspunkt og gennemgang af lejren for fejl og mangler, samt aflæsning af el, vand og gasmåler  aftales med den tilsynsførende. Overskridelse af aftalt tidspunkt for afrejse betales med 100 kr pr påbegyndt time.
Afregning med tilbagebetaling/opkrævning af forbrug mv., bliver tilsendt medio måneden efter lejemålets ophør. 

Tæpper/lagner/soveposer

Skal anvendes, og  medbringes af lejeren. Derudover medbringer lejeren selv håndklæder, viskestykker, toiletpapir, håndsæbe og lignende.

Aflevering af lejren

Oprydning såvel indvendig som udvendig herunder gulve skal være fejet, stole i spisesalen skal hænges på bordkanten, service vasket op og sat på plads. Samtlige madrasser skal stilles på højkant.

Lejebetingelser for Frydenborglejren

Anvendelse

Opstilling af telte må kun ske efter forudgående aftale med udlejeren, og der skal betales 50 kr. pr. telt pr. påbegyndt uge. Ved overnatning af mere end 56 personer i lejren betales kr. 20,- pr. person pr. døgn (også overnattende i telte og campingvogne). Alle overnatninger ud over 56 personer i lejren skal være aftalt med udlejeren forinden.

Af hensyn til trafikforholdene ude på vejen skal biler/trailer m.m. altid holde inde på pladsen foran huset, der er plads til ca. 35 biler.

Der forefindes ikke fastnettelefon i lejren.

Bålplads / grillplads / brændeovn

Der må ikke graves i græsplænen eller indrettes bålplads/grillplads udenfor de anviste pladser.
Ønskes der indkøb af brænde til bål eller brændeovn, kan det købes ved henvendelse til Jens Barsøe tlf. 40 18 80 45.

Fyrværkeri

Af hensyn til vores nabos stråtækte ejendom er FYRVÆRKERI FORBUDT.

Ødelæggelser

Lejeren hæfter for eventuelle ødelæggelser på hus og inventar samt øvrige anlæg.

Lejemålets gyldighed

Lejekontrakten er først endelig gyldig, når hele lejebeløbet og a conto for rengøring og forbrug er indbetalt rettidigt.

Annullering af lejemålet

Lejemålet kan normalt ikke opsiges senere end 8 uger før lejeperiodens start. Depositum anses for ekspeditionsgebyr, som kun tilbagebetales hvis lejren udlejes igen. Ved annullering senere end 8 uger før lejeperiodens start, forfalder det fulde lejebeløb.

Oplukning / overdragelse

Ved indflytning bedes man kontakte tilsynsførende på tlf. 70 22 85 65. Denne kontakt foretages dagen før indflytningen for at sikre sig, at indflytningen kan ske som beregnet.

Afrejse

Afrejsetidspunkt og gennemgang af lejren for fejl og mangler, samt aflæsning af el, vand og gasmåler aftales med den tilsynsførende. Overskridelse af aftalt tidspunkt for afrejse betales med kr. 100,00 pr. påbegyndt time. Afregning med tilbagebetaling/opkrævning af forbrug mv, bliver tilsendt medio måneden efter lejemålets ophør.

Tæpper/lagner/soveposer

Skal anvendes, og medbringes af lejeren. Derudover medbringer lejeren selv håndklæder, viskestykker, toiletpapir, håndsæbe og lignende.

Aflevering af lejren

Oprydning såvel indvendig som udvendig herunder gulve skal være fejet, stole sat op på bordet, service vasket op og sat på plads. Samtlige madrasser skal stilles på højkant.

×